Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์ เรื่องรถบรรทุกน้ำชำรุด

เนื่องด้วยรถบรรทุกน้ำ เลขทะเบียน บล 8464 อุบลราชธานี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลได้เกิดมีอุปกรณ์/ชิ้นส่วนของตัวรถชำรุด ไม่สมารถใช้งานได้ ยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม หากสามารถใช้งานได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบโดยทันทีหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ สามารถแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 045-321999, 045-321523หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชม

[ 30-03-2566 ] Hits:250

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต จากแยกทางหลวง 226-บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 สายทาง อบ.ถ.205-002 จากแยกทางหลวง 226-บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต จากแยกทางหลวง 226-บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 สายทาง อบ.ถ.205-002 จากแยกทางหลวง 226-บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิน 4,499,999.00...

[ 21-03-2566 ] Hits:298

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต จากแยกทางหลวง 226-บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 สายทาง อบ.ถ.205-002 จากแยกทางหลวง 226-บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต จากแยกทางหลวง 226-บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 สายทาง อบ.ถ.205-002 จากแยกทางหลวง 226-บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ 23-02-2566 ] Hits:460

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่1 ประจำปี 2566

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ร่วมกับ รพ.สต. หนองกินเพล ,รพ.สต. ปากกุดหวาย และชมรม อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

[ 14-02-2566 ] Hits:336

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ