Hot News :

ประวัติความเป็นมา


ตราสัญลักษณ์

      ตำบลหนองกินเพล มีประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณปี พ.ศ 2400 โดยได้มีชนกลุ่มหนึ่งจากอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเร่ร่อนเพื่อหาที่อยู่อาศัย และที่ทำกินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตามเล่าขานมาถึงแม่น้ำมูลเลยหยุดพักกินข้าวและเห็นว่าเป็นที่ลุ่มที่ดอนเหมาะที่จะพักอยู่อาศัยจึงข้ามลำน้ำมูลมาฝั่งวารินฯ (อำเภอวารินชำราบในปัจจุบัน) และมีท่าน้ำติดแม่น้ำมูลเป็นทางเดินเกวียนสมัยก่อน ชนกลุ่มนี้ จึงได้ตั้งรกราก ปลูกบ้านขนาดเล็กขึ้นมา ในสมัยนั้นยังขาดผู้ใหญ่บ้านอยู่เพราะเป็นชนกลุ่มน้อย โดยมีชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านท่ากกไฮ"

      ที่มาของชื่อ "บ้านท่ากกไฮ" นั้น มาจากเดิมทีมี "ต้นไฮ" (ต้นไทร) ขนาดใหญ่หลายคนโอบอยู่ที่ท่าน้ำ ทางเกวียนลงสู่แม่น้ำมูน หรือริมตลิ่งแม่น้ำมูน วันหนึ่งได้มีพ่อค้าเดินทางผ่านมาทางน้ำโดยนั่งเรือ สมัยนั้นเรียกว่า "เรือกระแซง" ทำการค้าขายทางเรือโดยพ่อค้าคนนั้นมาขายปลาแดก (ปลาร้า) มาทำการจอดเรืออยู่ใต้ต้นไฮใหญ่เพื่อพักอาศัยร่มเงา แต่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น อยู่ดีๆ กิ่งไฮก็หักลงมาทับเรือ ทับคนในเรือ ทำให้มีคนตายที่ท่าน้ำนี้นี่เอง จึงทำให้ชาวบ้านเรียกชื่อท่าน้ำนี้ว่า "ท่ากกไฮ" และเกิดเป็นตำนานบ้านท่ากกไฮ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

      ต่อมาชาวบ้านในชุมชน และผู้นำชุมชนได้คิดชื่อหมู่บ้านกันขึ้นมาใหม่ และเนื่องจากในยุคนั้น การสัญจรรอนแรม การคมนาคม ไปมาหาสู่ของพ่อค้าคนทำมาหากิน จะเดินทางด้วยเท้า ด้วยเกวียน และเรือ โดยบังเอิญในสมัยนั้น ได้มีคณะที่ทำการค้าขาย (พ่อค้าแม่ค้า) และผู้สัญจรเดินทางผ่านระหว่างหมู่บ้าน อำเภอ อยู่เรื่อยๆ แต่พอเดินทางมาถึง บริเวณทุ่งนา (ของบ้านท่ากกไฮ) ทุกวันจะมาถึงช่วงพระท่านตีกลองเพลเป็นประจำ ไม่ว่าจะจากฝั่งโน้น (ฝั่งอุบลราชธานี) หรือมาจากทางสำโรงก็ตาม และทำเลที่บ้านท่ากกไฮ ก็เป็นทำเลเหมาะในการหยุดพักกินข้าวกลางวัน ซึ่งคนพื้นบ้านเรียกว่า "กินเพล"

      ด้วยเป็นทำเลชายป่าไม้ยางใหญ่ ร่มรื่น มีฟืน มีแหล่งน้ำสะอาด เป็นหนองน้ำอุดมสมบูรณ์ สามารถหาปลามาเป็นอาหารกลางวัน ให้แก่คณะเดินทางได้ง่าย ชาวบ้านมีอัธยาศัยดีงาม ให้การช่วยเหลือเกื้อกูล พริกและผักสวนครัวในนาในไร่ ไม้ฟืนป่าก็พอเพียง คณะเดินทาง พ่อค้าต่างๆ จึงถือเป็นจุดพักกินอาหารกลางวัน จึงเป็นที่ติดปาก ของผู้คนที่สัญจรไปมาทุกคน จะพูดนัดหมายกันอย่างติดปากไว้ว่า "พ้อกันอยู่หนองกินเพลเด้อ" คือ ลักษณะการนัดพบกินข้าวเที่ยงกันที่ "บ้านท่ากกไฮ" นั่นเอง จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ได้ชื่อของหมู่บ้านใหม่ จากเดิมชื่อว่า "บ้านท่ากกไฮ" เป็น "บ้านหนองกินเพล"

      แต่เดิมนั้น "บ้านหนองกินเพล" ขึ้นกับ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาก็มีการจัดตั้ง "บ้านหนองกินเพล" เป็น "ตำบลหนองกินเพล" อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย "กำนัน" คนแรก ของตำบลหนองกินเพล คือ นายทองดี ปาคำศรี

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ