Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายรณกร เลขะสันต์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 063-4067199

นางสาวอนัญญา นาคใหญ่

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 080-5556941

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวเอื้อจิต จำปาสา

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 081-9998386

นางหทัยชนก หาญชัย

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 090-6211289

นายอภิศักดิ์ คำทวี

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 089-6299292

จ่าสิบเอกรณกร ศิริจันทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 081-6000646

นายชัยพล ดิษฐ์อั๊ง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 088-2962007

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ