Hot News :

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่1 ประจำปี 2566

วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2566 09:58
งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ร่วมกับ รพ.สต. หนองกินเพล ,รพ.สต. ปากกุดหวาย และชมรม อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ