Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 เส้นทางซอยสิงห์คะนองนา ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2566 10:50

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 เส้นทางซอยสิงห์คะนองนา ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท1-01 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน รวมผลทดสอบที่อายุ 28 วัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง 187,700 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกาศ ณ วันที่  24  กุมภาพันธ์  2566

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ