Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุกเส้นทางบ้านนายสมัคร พุฒทอง บ้านกุดชม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2566 11:26

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุกเส้นทางบ้านนายสมัคร พุฒทอง บ้านกุดชม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกินเพล  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ราคากลาง 114,800 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  ผู้ชนะเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐทรัพย์วัสดุก่อสร้าง   ราคาที่เสนอ 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   ประกาศ ณ วันที่  17  กุมภาพันธ์  2566

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ