Hot News :

ประกาศ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดทรายแก้ว หมู่ที่ 6,7,1,3,8 โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกันไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน จำนวน 85 ต้น ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 19 กันยายน 2565 15:05

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspประกาศ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดทรายแก้ว หมู่ที่ 6,7,1,3,8 โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกันไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน จำนวน 85 ต้น ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ราคางบประมาณ 4,930,000 (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)   ราคากลาง 4,920,000  (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ